Hjem

Kontrakt om Norsk nettleksikon signert

Tirsdag 23. februar ble avtalen mellom Det Norske Videnskaps-Akademi og prosjektet Norsk nettleksikon undertegnet i Akademiets hus av generalsekretær Øivind Andersen og lederen for prosjektstyret Trond Andreassen.

Foran: Lederen for prosjektstyret Trond Andreassen og Akademiets generalsekretær Øivind Andersen. Bak: Preses Øyvind Østerud, visepreses Nils Chr. Stenseth og daglig leder Øyvind Sørensen. Foto: Eirik Furu Baardsen. Foran: Lederen for prosjektstyret Trond Andreassen og Akademiets generalsekretær Øivind Andersen. Bak: Preses Øyvind Østerud, visepreses Nils Chr. Stenseth og daglig leder Øyvind Sørensen. Foto: Eirik Furu Baardsen.

Hver av partene har et medlem i prosjektstyret og for Akademiet sitter visepreses Nils Christian Stenseth. Fritt Ord og Sparebankstiftelsen bidrar hver med 5 millioner kroner årlig i tre år, og også NFF yter et økonomisk bidrag.

Leksikonet bygger på den allerede digitaliserte kunnskapsbasen i Store norske leksikon, Norsk biografisk leksikon og Norsk medisinsk leksikon, og det blir samtidig portalen inn til Nasjonalbibliotekets digitaliserte tekstmasse.

Akademiet har påtatt seg arbeidsgiveransvar og andre administrative oppgaver (lederstøtte, regnskap, IKT etc.) og å huse prosjektets 4-5 ansatte. Akademiet vil motta i overkant av 1 million kroner i året for dette. Målet med prosjektet er å sikre eksistensen av et oppdatert, kvalitetssikret norsk nettleksikon.  Anne Marit Godal er ansatt som prosjektleder.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS