Hjem

Forskning og etterforskning

Hvordan forskjeller i metode kan lede til ulik konklusjon

Professor Ottar Hellevik fra Universitet i Oslo (bildet) tar opp et aktuelt tema på møtet i Vitenskapsakademiet torsdag 10. mars. Han skal snakke om hvordan forskjellige metoder innen forskning og etterforskning kan gi ulikt utfall i samme sak. Foredraget vil bli kommentert av Asbjørn Kjønstad, Giske Ursin og Olav Gjelsvik. Møtet er åpnet for alle interesserte.

Sammendrag av foredraget

I Bergen var det på åttitallet en debatt om utbredelsen av politivold. En samfunnsvitenskapelig studie av voldsofre fant at utøverne i mange tilfeller var politifolk. Et granskingsutvalg ledet av Anders Bratholm konkluderte med at "politivold er langt mer utbredt, og også delvis har et mer alvorlig preg, enn tidligere alminnelig antatt".

I neste omgang ble ulovlig bruk av vold i Bergens-politiet etterforsket av Oslo-politiet. Resultatene ble lagt fram av statsadvokaten på en fem timer lang pressekonferanse i juni 1987. Konklusjonen var ifølge mediene "Full oppreisning for politiet og knusende kritikk av Anders Bratholm, Gunnar Nordhus og Edvard Vogt".

Hellevik diskuterer hvordan så sprikende konklusjoner kan forklares av forskjeller mellom opplegget for forskning og etterforskning, og hvorfor det bare er forskningen som har mulighet for å gi et korrekt bilde av forekomsten av politivold.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS