Hjem

Akademiforelesingen i humaniora og samfunnsfag

Årets forelesning i humaniora og samfunnsfag ble holdt tirsdag 15. mars av professor og tidligere elev av Noam Chomsky, Barbara H. Partee.

Barbara Hall Partee er professor i lingvistikk og filosofi ved University of Massachusetts-Amherst. Hun er en av grunnleggerne av contemporary formal semantics.

Barbara H. Partee. Foto: Eirik Furu BaardsenBarbara H. Partee. Foto: Eirik Furu Baardsen

Emnet for akademiforelesinga i år var semantikk, læren om språklig innhold og tolkning. "Semantikk" kan ha ulik betydning i ulike fag, som psykologi, jus, informatikk, leksikografi, logikk, filosofi, eller lingvistikk.  I  forelesingen presentere professor Barbara H. Partee  noen av de nye tankene og ideene som har formet semantikken siden 1960-tallet.

Etter foredraget ble det tid til en diskusjon hvor flere deltok i det som ble en særdeles interessant og hyggelig kveld i Det Norske Videnskaps-Akademis vakre hus.

 

Nils Chr. Stenseth, Jan Terje Faarlund, Tora Aasland, Barbara H. Partee, Øyvind Østerud og Øivind Andersen etter foredraget. Foto: Eirik Furu BaardsenNils Chr. Stenseth, Jan Terje Faarlund, Tora Aasland, Barbara H. Partee, Øyvind Østerud og Øivind Andersen etter foredraget. Foto: Eirik Furu Baardsen
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS