Hjem

Syrisk menneskerettighetsadvokat satt fri

Det Norske Videnskaps-Akademiets menneskerettighetskomité har i et brev til Syrias president Bashar al-Assad bedt om at de to advokatene Muhannad al-Hassani og Haytham al-Maleh, som begge er kjent som aktive og modige forsvarere av menneskerettighetene, blir satt fri fra Adra Prison i Damascus. Arne Haaland, som leder menneskerettighetskomiteen, opplyser at Haytham al-Maleh (79) nå er satt fri.

På grunn av sin høye alder ble advokat Haytham al-Maleh benådet av presidenten og løslatt den 8. mars. Han har siden avgitt følgende uttalelse til Amnesty International: ”I hope to keep the promise I made to those who have supported me, by continuing my work. I call on the government to release all the prisoners of conscience in ’Adra Prison and the thousands of others like them detained in security facilities.”

Menneskerettighetskomiteens arbeid

Komiteen skriver i brevet til Bashar al-Assad at de to advokatene, basert på tilgjengelig informasjon, ikke har begått noen straffbar handling. De har bare benyttet seg av retten til menings- og ytringsfrihet, som er nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring, og forsvart klienter som har blitt nektet de samme rettighetene.

Muhannad al-Hassani og Haytham al-Maleh er tiltalt for å  "svekke nasjonale følelser" og for å  "spre falske og overdrevne nyheter". Akademiets menneskerettighetskomité skrev i sitt brev fra februar 2010 at hvis syriske myndigheter har bevis for at de to advokatene har begått kriminelle handlinger, må de få sine saker prøvd i en åpen og rettferdig rettssak.Hvis ikke slike bevis finnes, må  Muhannad al-Hassani og Haytham al-Maleh øyeblikkelig løslates. Sommeren 2010 ble begge dømt til tre års fengsel etter korte rettssaker som ikke møter internasjonale kriteria for rettferdighet.

Akademiets menneskerettighetskomité gjentok i sitt andre brev, datert desember 2010, oppfordringen om straks å frigi de to advokatene. Muhannad al-Hassani sitter fortsatt i fengsel.

 

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS