Hjem

Uttalelser om klimaforskningens resultater

En rekke av verdens ledende vitenskapsakademier har offentliggjort uttalelser og utredninger om klimaforskningens resultater. Akademiets klimautvalg mener at en oversikt over innholdet i disse dokumentene vil være nyttig for den norske klimadebatten. Uttalelsene støtter i hovedsak opp om konklusjonene fra FNs klimapanel (IPCC), sier Nils Roll-Hansen, leder av Akademiets klimautvalg.

Vitenskapsakademiene understreker på samme måte som IPCC selv den store usikkerheten når det gjelder virkningene av fortsatte store menneskeproduserte utslipp av CO2 og andre klimagasser.

 

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS