Hjem

Kunstauksjoner er tema på Akademiets julemøte

Professor Viggo Hagstrøm skal snakke om "Kunstauksjoner i rettslig belysning" på Akademiets julemøte 8. desember. Før foredraget holder professor Harald Øye minneord over Terkel Nissen Rosenqvist. Og professor Knut Kjenstadli holder minneord over Ottar Dahl.

Kort introduksjon til foredraget:

Auksjonshusene er i dag markedsledende internasjonalt og har tatt over mye av omsetningen fra den tradisjonelle kunsthandelen. En lignende utvikling gjør seg gjeldende i Norge. På tross av feltets økonomiske betydning er lovreguleringen nokså sparsom. I engelsk rett er området gjennomprosedert med avgjørelser helt tilbake til 1700-tallet. Engelsk rett har en særstilling fordi London og New York er handelssentra. Ved fastleggelsen av norsk rett vil dette materialet måtte tillegges en viss vekt. Foredraget vil bygge på engelsk rettspraksis og utvalgte hendelser fra internasjonal kunsthandel.

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS