Hjem

Kirsti Strøm Bull blir ny visepreses

Kirsti Strøm Bull ble på årets siste medlemsmøte 8. desember valgt som ny visepreses. Kirsti Strøm Bull er dr. juris og professor ved Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo,  og har sin arbeidsplass ved Institutt for privatrett.

Presidium for 2012: Kirsti Strøm Bull, Nils Chr. Stenseth og Øivind Andersen. Presidium for 2012: Kirsti Strøm Bull, Nils Chr. Stenseth og Øivind Andersen.

Nåværende visespreses Nils Chr. Stenseth rykker opp som preses i 2012.

I den matematisk-naturvitenskaplige klasse er Professor Mats Tilset valgt som ny nestleder.
I den historisk-filosofiske klasse er Professor Jan Eivind Myhre valgt som ny nestleder.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS