Hjem

Ondskap som perspektiv på hendelsene 22. juli

Det Norske Videnskaps-Akademi innleder det nye året med å reflektere over terroren som rammet Norge 22. juli 2011, en dato som for alltid vil være skrevet inn i historiebøkene og i våre liv. Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo har satt «Ondskap som perspektiv på hendelsene 22. juli» som tittel på foredraget han holder på Akademiet 12. januar. Foredraget begynner klokken 18.00 og er åpent for alle.

Terroren rammer Norge. Her fra Grubbegata i Oslo 22. juli 2011. Foto: Thomas Winje Øijord / Scanpix

Det er snart et halvt år siden Anders Behring Breivik utførte sin dobbelte terroraksjon 22. juli. Rettssaken er planlagt åpnet 16. april. Det foreligger en rapport fra de to oppnevnte rettspsykiatrisk sakkyndige som konkluderer med at Breivik ikke er strafferettslig tilregnelig. Dersom konklusjonen blir stående vil han ikke få fengselsstraff, men tvungen psykiatrisk behandling, med ny vurdering hvert tredje år.

Foredraget vil anlegge et perspektiv på Breivik og hans ugjerninger som er dels filosofisk, dels basert på empirisk kunnskap om ideologisk begrunnede massedrap og om selvforståelsen til overgriperne. I lys av denne kunnskapen fremstår rettspsykiaternes konklusjon om paranoid schizofreni og psykose som tvilsom, skjønt en filosof som ikke har møtt Breivik må ta sine forbehold.

Dypere enn spørsmålet om nevnte diagnose er riktig eller feilaktig, er spørsmålet om hvordan grensene skal trekkes mellom ondskap og galskap. Hva er det som står på spill når vi går inn for den ene klassifiseringen til forskjell fra den andre? Er de to alternativene nødvendigvis gjensidig utelukkende? Hva blir implikasjonene av å svare nei?

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS