Hjem

Utlysning av forskningsmidler

Det Norske Videnskaps-Akademi og Statoil samarbeider om grunnforskningsprogrammet VISTA. Til en hver tid støttes rundt 25 prosjekter innen områdene leting, økt oljeutvinning, olje- og gassprosessering, miljø og bioteknologi. Aktuelle fagmiljøer ved norske universiteter inviteres til å søke om prosjektstøtte til dr. grads-studier eller post.doc-kandidater. Også enkeltforskere kan nå søke om prosjektstøtte gjennom VISTA-programmet.

Det vil bli fire årlige utlysninger. Den første søknadsfristen er 1. februar 2012.

Mer informasjon og søknadsskjema: http://vista.dnva.kunder.ravn.no//artikkel/vis.html?tid=53139


VISTA-koordinator Trine Gerlyng kan gi utfyllende opplysninger.

Trine Gerlyng
Telefon:  22 12 10 93
E-post:  trine.gerlyng@dnva.no
Web: http://www.vista.no/


 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS