Hjem

Norsk energipolitikk i lys av den globale energisituasjonen

Olje og energiminster Ola Borten Moe, Statoils konsernsjef Helge Lund og Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen er blant foredragsholderne som vil gi sine innspill innen energipolitikk på Vitenskapsakademiet 1. februar. Symposiet arrangeres av Det Norske Videnskaps-Akademi, Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges Forskningsråd.

Ola Borten Moe og Helge Lund. Foto: Berit Roald / Scanpix, Trond Isaksen / StatoilOla Borten Moe og Helge Lund. Foto: Berit Roald / Scanpix, Trond Isaksen / Statoil

Symposiet er en del av et initiativ tatt av de to akademiene for å lage en møteplass der politikk, næringsliv og andre sentrale beslutningstakere kan treffe akademienes forskere til diskusjon om sentrale temaer.

Temaet i år har til hensikt å få belyst de teknologiske, etiske, økonomiske og politiske sidene ved en helhetlig energipolitikk. 

Se program for mer informasjon.

Foredragsholderne:
Olje- og energiminister Ola Borten Moe
Statoils konsernsjef Helge Lund
Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen
Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi Nils. Chr. Stenseth
Tidligere rektor ved Universitet i Oslo, professor Arild Underdal
Norges Forskningsråds administrerende direktør Arvid Hallen
President Norges Tekniske Vitenskapsakademi Roy H. Gabrielsen
Elkems konsernspesialist Halvard Tveit
Professor ved Institutt for vann- og miljøteknikk Ånund Killingtveit

H.M. Kongen vil være til stede.

NB: Møtet er fulltegnet

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS