Hjem

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Fristen for å nominerer til Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning er 10. februar 2012. Belønningen kan tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå.

Fotograf: Minjatur / eier: NasjonalbiblioteketFotograf: Minjatur / eier: Nasjonalbiblioteket

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte i mai.

Belønningen består av et pengebeløp (pt. NOK 150.000), et diplom og Nansenmedaljen for fremragende forskning. Det deles normalt ut en belønning innen humaniora og samfunnsfag og en innen realfag og medisin.

Forslagsrett har medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi og forøvrig professorer ved våre universiteter og vitenskapelige høyskoler.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere
Belønningen som består av et pengebeløp (pt. NOK 50 000) og et diplom kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 40 år. For øvrig gjelder samme regler som for Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning.

Forslag til prisvinnere med kort begrunnelse (maks. 2 sider A4) samt CV og liste over publikasjoner sendes Nansenfondet og de dermed forbundne fond, Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, 0271 Oslo.

Spørsmål kan rettes til styreformannen;
Professor Gunnar Nicolaysen Telefon: 93 40 53 25
E-post:gunnar.nicolaysen[at]basalmed.uio.no
Eller styresekretær; Line Therese Nævestad Tlf.: 22 12 10 96 (90)
E-post: l.t.navestad[at]dnva.no

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS