Hjem

Ramanujanprisen overrekkes på Tata Institute of Fundamental Research i Mumbai

Professor Philibert Nang (44) fra Gabon mottar Ramanujanprisen for 2011 på Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) i Mumbai 23. februar. Prisen på $15,000 overrekkes av preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Nils Christian Stenseth.

Tata Institute of Fundamental ResearchTata Institute of Fundamental Research

Ramanujanprisen som første gang ble delt ut i 2005, tildeles matematikere under 45 år som har drevet fremragende forskning i utviklingsland. Det er første gang prisen går til en afrikansk matematiker.

Ramanujanprisen deles ut av International Centre of Theoretical Physics (ICTP), International Mathematical Union (IMU) og Niels Henrik Abels minnefond. Prisen har fått sitt navn etter den indiske matematikeren Srinivasa Ramanujan (1887 - 1920). I år markeres 150-årsjubileet for Ramanujan's fødsel med en rekke arrangementer over hele India. Philibert Nang (44) får overrakt Ramanujanprisen på Tata Institute of Fundamental Research.

Dekan Dipendra Prasad ved School of Mathematics, TIFR, ønsker velkommen til prisseremonien. Deretter blir det taler ved representanter fra de tre partene som står bak Ramanujanprisen: Trivandrum R. Ramadas (ICTP), Helge Holden (Abelfondet) og Vasudevan Srinivas (IMU).

Vasudevan Srinivas, som sitter i priskomiteen, vil deretter begrunne tildelingen av Ramanujanprisen til professor Philibert Nang. Prisen overrekkes av Nils Christian Stenseth, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi. Ramanujanprisen støttes økonomisk av Vitenskapsakademiet gjennom Abelfondet.

Abel og Ramanujan
Utdelingen av Ramanujanprisen skjer i forbindelse med Abelsymposiet på Tata Institute of Fundamental Research. M. S. Raghunathan inviterte de andre medlemmene av Abelkomiteen til å forelese på TIFR i forkant av komitémøtet i Mumbai.

Nils Christian Stenseth holder åpningstalen på Abelsymposiet og inviterer deretter Ramanujanprisvinner Philibert Nang til å holde sin prisforelesning.

Abelkomiteens medlemmer holder deretter sine forelesninger i denne rekkefølgen:

  • Noga Alon, Tel Aviv University, Israel
  • Ragni Piene, University of Oslo, Norge (leder)
  • David Donoho, Stanford University, USA
  • Terence Tao, UCLA, Los Angeles, USA

Terence Tao holder en populærvitenskapelig forelesning.   

Norges ambassadør i India, Ann Ollestad, inviterer til en mottakelse på Hotel Trident Nariman Point i Mumbai etter Abelsymposiet

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS