Hjem

To foredrag om forskning og medisinsk behandling

Professor Øyvind S. Bruland fra Radiumhospitalet og Professor Inger Sandlie ved UiO holder foredrag på møtet i Det Norske Videnskaps-Akademi 8. mars. Øyvind Brulan vil ta for seg nye behandlingsmetoder ved spredning fra prostatakreft. Inger Sandlie holder foredraget  "Fra molekylær grunnforskning til innovasjon og skreddersydd indremedisin"

Øyvind S. Bruland, RadiumhospitaletØyvind S. Bruland, Radiumhospitalet

Ny behandling ved spredning fra prostatakreft: Børs og katedral

Foredraget viser glimt langs veien fra en original observasjon studert gjennom fire doktorgrader via patentert teknologi til vellykket utprøving hos pasienter med spredning (metastaser) fra prostatakreft.

Behandlingen med medikamentet AlpharadinR er basert på isotopen Radium-223 som etter intravenøs injeksjon er naturlig ben-søkende og gir kraftig, lokalisert alfa-partikkel bestråling inne i skjelettmetastasene. Algeta ASA ble etablert i 1997 og har i dag en børsverdi på nesten 7 milliarder kroner. Oppsiktsvekkende gode resultater og lite bivirkninger har i 2012 ledet til søknad om godkjenning hos legemiddelmyndighetene i USA. Hva har vi lært i møtet mellom ulike kulturer som betinger samarbeid for å lykkes?

Radiumhospitalet er høyspesialisert på behandling av kreftsykdommer og er Nord-Europas største kreftsenter.

Inger Sandlie, Universitetet i OsloInger Sandlie, Universitetet i Oslo

Fra molekylær grunnforskning til skreddersydd indremedisin

Kveldens andre foredrag er ved professor Inger Sandlie fra Universitetet i Oslo: "Fra molekylær grunnforskning til innovasjon og skreddersydd indremedisin"

Ta medisin flere ganger hver dag? Eller hver tredje uke? Problemstillingen dukket opp som et resultat av forskning hvor problemstillingen i utgangspunktet var en helt annen. Bli med på en reise som begynner med professor Brambell i North Wales som arbeidet med kaninreproduksjon. Tidlig på 1930 tallet oppdaget han at antistoffer kan overføres fra mor til foster. Brambells forskning får nå sin renessanse, og kan få store konsekvenser for morgendagens medisin. Jeg kom i kontakt med Brambells forskning sent på 1980 tallet ved Universitetet i Oslo. Begeistringen over Brambells hypoteser og teoribygging på grunnlag av enkle eksperimenter er en jeg deler med mange. I dag forstår vi mekanismene bak Brambells oppdagelser. Vi forstår molekylene som er involvert. Det åpner nye dører for anvendelse. Jeg vil vise veien fram til ny kunnskap om hvordan en kan manipulere medisiners levetid. Kunnskap som gir løfte om ny medisinsk praksis.


 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS