Hjem

Steven Pinker gjester Akademiet

Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag holdes 13. mars, og akademiet får besøk av den den kanadiske utviklingspsykologen Steven Pinker som vil holde årets forelesning. Steven Pinker er professor i psykologi ved Harvard University, og forfatter. Han er en av verdens mest anerkjente populærvitenskapelige formidlerere av psykologi og lingvistikk, og har  publisert seks bøker som alle sammen handler om ulike grunnleggende aspekter ved hva det vil si å være et menneske.

Steven Pinker. Foto: Max Gerber Steven Pinker. Foto: Max Gerber

Pinker har mottatt en rekke utmerkelser, både for forskning og formidling.

Han vil ta utganspunkt i sin bok The Better Angels of our Nature - Why violence has Declined i sitt foredrag The history of violence.

 

Abstract:

Contrary to the popular view that we are living in extraordinarily violent times, rates of violence at all scales have been in decline over the course of history. I explore how this decline could have happened despite the existence of a constant human nature.

 

Deltakelse kun etter invitasjon.


Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS