Hjem

Fridtjof Nansens belønning for 2012

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin går i 2012 til professor Ludvig Magne Sollid "for hans banebrytende arbeid med sykdommen cøliaki."

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsfag går i 2012 til professor Ernst Håkon Jahr "for hans arbeider innenfor språkvitenskap".

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere går i 2012 til post doc Luiza Angheluta "for hennes forskningsresultater innenfor teoretisk fysikk."

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin og innen humaniora og samfunnsfag er på 150 000 norske kroner hver, og deles ut hvert år.

Prisvinnerne får også en medalje og et diplom. Belønningen kan tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå. Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere er på 50 000 norske kroner og deles ut sammen med et diplom. Denne belønningen kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 40 år.

Prisene deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond, og overrekkelsen skjer på Det Norske Videnskaps-Akademis Årsmøte torsdag 3. mai 2012.

 

Obligatorisk!

REALFAG OG MEDISIN
Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin går i 2012 til professor Ludvig Magne Sollid for hans banebrytende arbeid med sykdommen cøliaki

Ludvig Magne Sollid er ansatt ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Rikshospitalet/Universitetet i Oslo.

Obligatorisk!

 

 

 

 

HUMANIORA OG SAMFUNNSFAG
Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsfag går i 2012 til professor Ernst Håkon Jahr for hans arbeider innenfor språkvitenskap

Ernst Håkon Jahr er ansatt ved  Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder.


 

 

 

Obligatorisk!

FRIDTJOF NANSENS BELØNNING FOR
YNGRE FORSKERE

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere går i 2012 til post doc Luiza Angheluta for hennes forskningsresultater innenfor teoretisk fysikk

Luiza Angheluta er ansatt ved Fysisk institutt, Geologiske prosessers fysikk (PGP) ved Universitetet i Oslo.

 

 

 

Høyoppløselige bilder finnes i bildearkivet

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS