Hjem

Nye trender i rettsvitenskapen

Åpent seminar på Vitenskapsakademiet 9. mai

Seminaret tar opp utviklingstrekk i rettsvitenskapen som belyses ved temaer fra sentrale rettsområder: rettshistorie, rettskildelære, allmenn rettsteori, komparativ rett, menneskerettigheter, familierett, arverett, barnerett, strafferett og formuerett. Asbjørn Kjønstad (bildet), som er leder for rettsvitenskapelig gruppe i Vitenskapsakademiet, er møteleder under seminaret.

Det er først og fremst utviklingen i vitenskapen som behandles, mens utviklingen i lovgivningen og domstolenes rettsskapende virksomhet behandles i den utstrekning den er tatt opp til analyse i rettsvitenskapen.

Foredragsholderne er spesialister innen ulike rettsområder, men også juridiske generalister. Det er satt opp to kommentatorer på hvert tema. Ved de fleste temaer vil en emeritus åpne diskusjonen; de eldste blant rettsviterne har vært med i over 50 år og representerer tidsdimensjonen.

Etter emeritus vil et av medlemmene i Akademiet i yrkesaktiv alder få ordet. Seminaret tar opp grunnleggende juridiske spørsmål med landets fremste rettsforskere i manesjen.

Seminaret arrangeres av Det Norske Videnskaps-Akademi og programmet er utarbeidet av en komité bestående av professor dr. juris Asbjørn Kjønstad, høyesterettsdommer dr. juris Jens Edvin Skoghøy og professor dr. juris Gudrun Holgersen. Kjønstad, som er leder for rettsvitenskapelig gruppe i Videnskaps-Akademiet, er møteleder under seminaret.

Seminaret er åpent for alle interesserte, men det er nødvendig med påmelding. Det skjer på e-post til Line Therese Nævestad; l.t.navestad@dnva.no

 

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS