Hjem

Holbergprisen får nytt styre

Akademiets generalsekretær Øivind Andersen (bildet) er valgt inn i styret for Ludvig Holbergs minnefond. Rektor Sigmund Grønmo ved Universitetet i Bergen blir styreleder fra 1. juli. Han overtar vervet etter Jan Fridthjof Bernt.

Minnefondet ble opprettet av Stortinget 1. juli 2003 med en fondskapital på 200 millioner kroner. Avkastningen av fondet blir tildelt Universitet i Bergen for hvert år å dele ut Ludvig Holbergs minnepris (Holbergprisen), Nils Klim-prisen og for å organisere tiltak for barn og unge.

Prisen går til forskere som har bemerket seg innen humaniora, samfunnsfag, juss og teologi.

Styret i minnefondet sitter for fire år av gangen. Fra 1. juli  får fondet tre nye medlemmer og ser slik ut:

* Professor Sigmund Grønmo (Universitetet i Bergen)
* Professor Trude Haugli (Universitetet i Tromsø)
* Professor Petter Aaslestad (NTNU)
* Professor Øivind Andersen (Det Norske Videnskaps-Akademi)
* Utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde (Fylkesmannen i Hordaland)

Kjellbjørg Lunde og Petter Aaslestad blir sittende for en andre periode periode.

Holbergprisens statuetter sier at styret skal bestå av fem personer fra ulike institusjoner. Minst ett medlem skal komme utenfor universiteter og høyskoler.

Det nye styret sitter frem til 30. juni 2016.


 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS