Hjem

Årsmøtet 2012

Akademiets årsmøte ble avholdt torsdag 3. mai 2012. Det ble holdt tre foredrag hvorav ett av preses, Nils Chr. Stenseth som snakket om "En forskningspolitikk for framragende forskning". Professor John Ole Askedal holdt et kort foredrag om "Sophus Bugge (1833-1907)" og professor Rita R. Colwell fra University of Maryland holdt kveldens hovedforedrag med tittelen "Challenges and Opportunities in the Century of Biology".

FLERE BILDER FRA ÅRSMØTET

 

De nye medlemmene fikk sine medlemsdiplomer overrakt av preses og generalsekretær.

De nye medlemmene. Første rad fra venstre: Første rad, fra venstre: Svein Eng, Dag Normann, Kjetill S. Jakobsen og Margarete Erika Vollrath. Andre rad, fra venstre: Bjørn Erik Rasch, Kenneth Ruud, Michael Stausberg og Andreas Føllesdal. Tre av akademiets nye medlemmer kunne ikke være tilstede: Terje Espevik, Astri Andresen og Tore Rem. Foto: Eirik Furu Baardsen De nye medlemmene. Første rad, fra venstre: Svein Eng, Dag Normann, Kjetill S. Jakobsen og Margarete Erika Vollrath. Andre rad, fra venstre: Bjørn Erik Rasch, Kenneth Ruud, Michael Stausberg og Andreas Føllesdal. Tre av akademiets nye medlemmer kunne ikke være til stede: Terje Espevik, Astri Andresen og Tore Rem. Foto: Eirik Furu Baardsen
Rita R. Colwell holder forelesning. Foto: Eirik Furu BaardsenRita R. Colwell holder forelesning. Foto: Eirik Furu Baardsen

Tradisjonene tro ble Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for år 2012 innen realfag & medisin og humaniora & samfunnsfag og Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere delt ut av styreleder for Nansenfondet og de dermed forbundne fond, Gunnar Nicolaysen.

Årsmøte ble avsluttet med festmiddag for medlemmer og gjester.

Professor Ernst Håkon Jahr mottok Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsfag av Gunnar Nicolaysen. Professor Ernst Håkon Jahr mottok Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora & samfunnsfag av Gunnar Nicolaysen.


*= for de som ikke vet hvorfor stiftelsesdagen ble 3. mai:
Sitat se Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1857-1957 første bind, side 46

 "Kanskje var det ikke helt tilfeldig at søndag 3. mai 1857 ble bestemt for det konstituerende møte -- det var nok eneste gang Videnskaps-Selskapet har holdt møte på en søndag! Foruten at det var årsdagen siden det anonyme gavebrev [se Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1857-1957 første bind, side 35] forelå, feiret Norges populære vicekongen, kronprins Carl, den dag sin 31. årsdag fødselsdag."Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS