Hjem

8 års fengsel for 80 år gammel iransk opposisjonsleder

En 80 år gammel iransk farmakolog, Dr. Ebrahim Yazdi (bildet) er dømt til 8 års fengsel for "propaganda mot den Islamske republikk". Akademiets menneskerettighetskomité ber i brev til Irans president Mahmoud Ahmadinejad om at dommen blir opphevet. Yazdi har tidligere vært visestatsminister og utenriksminister i Iran og hatt sete i nasjonalforsamlingen.

Ebrahim Yazdi

Dr. Yazdi studerte farmakologi ved Universitet i Teheran, tok doktorgraden i 1953 og arbeidet deretter som forsker i tre år. Samtidig var han aktiv i studentbevegelsen for demokrati. I 1957 reiste han til USA for å studere videre, og vendte ikke tilbake før etter oppstanden mot sjahen i 1979. Mens han var i USA, ble han professor ved Baylor College of Medicine. Han sluttet seg til opposisjonspartiet Freedom Movement of Iran (MFI) og ble partiets general sekretær. Etter hjemkomsten til Iran ble han først visestatsminister og siden utenriksminister. I 1981 ble han valgt inn som medlem av nasjonalforsamlingen.

Han har siden fått forbud mot å delta i politisk virksomhet. Sammen med 142 andre opposisjonsledere skrev han høsten 2011 et brev til tidligere president Mohammed Khatami hvor de oppfordret ham til å boikotte valgene som var planlagt for mars 2012, med mindre myndighetene satte alle politiske fanger fri og garanterte for at valgene ville være frie og rettferdige. Da myndighetene nektet å innfri disse kravene, oppfordret de 143 til boikott.

I desember 2011 ble Dr. Yazdi dømt til åtte års fengsel for sin politiske virksomhet. Han har anket dommen og er i mellomtiden satt fri mot kausjon. Han er nå 80 år gammel, har prostatakreft og har gjennomgått en "triple-bypass" hjerteoperasjon. Det er grunn til å frykte at han ikke vil overleve selv en kort fengselsstraff.

I brev til Irans president Mahmoud Ahmadinejad og til Ayatollah Sayed 'Ali Khamenei, begge datert februar 2012, skriver Menneskerettskomiteen at Dr. Yazdi later til å være dømt utelukkende fordi han har gjort bruk av sin meningsfrihet, ytringsfrihet, og organisasjonsfrihet, og ber om at dommen blir opphevet.

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS