Hjem

Forskning om samfunnsutfordringer: Er programforskning løsningen?

Som en del av Kunnskapsdepartementets seminarserie «Kunnskapsbanken» inviterer Forskningsrådet og Det Norske Videnskaps-Akademi til seminar: Forskning om samfunnsutfordringer: Er programforskning løsningen? Blant innlederne er kunnskapsminister Kristin Halvorsen (bildet), Arvid Hallén, direktør i Forskningsrådet og Akademiets preses, Nils Christian Stenseth.

Tid: 11. september 2012, kl. 1600 - 1900
Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo.
Påmelding:
https://response.questback.com/norgesforskningsrd/kolb7omzev/


Bakgrunnen for seminaret:

På seminaret vil sentrale aktører i forskningssystemet diskutere hvordan forskning bør organiseres for å gi kunnskapsbaserte svar på samfunns- og næringsmessige utfordringer - er forskningsprogrammer løsningen, og hvordan bør disse i så fall innrettes? 

Da tidligere statsråd Tora Aasland mottok Fagerbergutvalgets innstilling uttalte hun at hun ville sørge for at vi får systematisk kunnskap for å vurdere gjentatte påstander om at programmene er for smale, at de ekskluderer viktige fag og miljøer, og om det er uhensiktsmessig barriere for forskningsinsentiv. Forskningsrådet og Det Norske Vitenskaps-akademi ønsker gjennom dette seminaret å belyse disse problemstillingene.

Forskningsprogrammer er og har vært et sentralt virkemiddel for å følge opp forskningsutfordringer innenfor nasjonale satsingsområder. Men fra forskerhold, særlig i universitetssektoren, er det uttrykt misnøye med forskningsprogrammer som nettopp hevdes å være faglig avgrensende, ha smale utlysninger og ofte kortsiktige horisonter, og å være barrierer for forskerinitiativ. Også flere fagevalueringer mener at norsk forskning er for preget av tematiske forskningsprogrammer.


Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS