Hjem

Høstmøte med to foredrag

Foredragsholdere: Gro Hagemann og Terje Espevik

13. september innledes høstprogrammet på Akademiet med to foredrag. Professor Gro Hagemann, UiO (bildet) innleder sitt foredrag med et spørsmål: Er det noe nytt å si om stemmeretten? Professor Terje Espevik, NTNU, har satt som tittel på sitt foredrag: Sensorer som setter igang betennelse: hvordan virker de og hvorfor trenger vi dem? Møtet starter kl. 18.00 og er åpnet for alle interesserte. Akademiets preses, Nils Chr. Stenseth, leder møtet.

Før foredragene holder Thorvald Stoltenberg minnetale over Ljubiša Rajic. Professor Carsten Smith minnetale over Birger Stuevold Lassen.

Sammendrag av foredragene

  •  Professor Gro Hagemann, Universitetet i Oslo:
    Er det noe nytt å si om stemmeretten?

Professor Gro Hagemann vil legge fram noen synspunkter og muligheter i forkant av de to store jubileene vi står overfor, stemmerettsjubileet 2013 og grunnlovsjubileet i 2014.

  • Professor Terje Espevik, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet:
    Sensorer som setter i gang betennelse: Hvordan virker de og hvorfor trenger vi dem?
Terje Espevik Terje Espevik

I det medfødte immunsystem har vi sensorer som gjenkjenner molekyler fra både mikrober og fra skadede celler i kroppen. Aktivering av disse sensorene utløser en betennelsesreaksjon som resulterer i fjerning av mikrobene og i sårheling. Selve betennelsesreaksjonen må reguleres nøye. En alt for kraftig reaksjon kan f. eks. føre til blodforgiftning, og en kronisk  betennelse er koblet til sykdommer som aterosklerose og kreft. I løpet av de siste 15 årene har vår kunnskap om disse sensorene økt betydelig og i foredraget vil det bli gitt en beskrivelse av hvordan de aktiveres og hvilke responser dette fører til.

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS