Hjem

Yaras Birkelandpris på 100.000 kroner til ung kinesisk forsker

Yaras Birkelandpris for 2012 på 100.000 kroner går til dr. Yun Cheng (bildet) for hennes doktorgradsavhandling "Hydrodynamics and Freeze Out Problems in Energetic Heavy Ion reactions". Professor Laszlo Csernai, Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen har vært hennes veileder. Yaras konsernsjef Jørgen Ole Haslestad overakte prisen på Det Norske Videnskaps-Akademi i forbindelse med Birkelandforelesningen 20. september.

Dr. Yun Cheng tildeles Yaras Birkelandpris for 2012.Dr. Yun Cheng tildeles Yaras Birkelandpris for 2012.

Yaras Birkelandpris ble utdelt første gang i 2009. Prisen som i 2012 består av 100.000 kroner og et diplom, tildeles den PhD-avhandlingen som er best i samsvar med Birkelands forskerånd. Vinneren kåres av en fagkomité, og avhandlingen skal vekselvis velges fra fagområdene fysikk og kjemi. Årets priskomité har vært ledet av Per Amund Amundsen, professor i fysikk ved Universitetet i Stavanger, som også begrunnet tildelingen. Begrunnelsen vises som vedlegg.

Professor Jan S. Vaagen fra Universitetet i Bergen (til høyre) mottok Yaras Birkelandpris for 2012 på vegne av Dr. Yun Cheng av Yaras konsernsjef Jørgen Ole Haslestad. Foto: Eirik Furu Baardsen

Professor Jan S. Vaagen fra Universitetet i Bergen (til høyre) mottok Yaras Birkelandpris for 2012 på vegne av Dr. Yun Cheng av Yaras konsernsjef Jørgen Ole Haslestad. Foto: Eirik Furu Baardsen

- Yara ønsker å inspirere til fremragende forskning, både ved å belønne solid faglig innsats og dessuten ved å bidra til synliggjøring og honorering gode resultater. Innovasjon har en avgjørende betydning både for Yaras virksomhet og for samfunnet som sådan, sier konsernsjef Jørgen Ole Haslestad. 

Ved tildeling av prisen legger fagkomiteen vekt på at det vitenskapelige innholdet i oppgaven bidrar så langt som mulig til teknologiske gjennombrudd og innovasjon. Prisen skal fokusere på miljø og teknologi, og skape interesse for tverrfaglig forskning og utvikling.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS