Hjem

HUMANIORA - egenart, status og utfordringer

Humaniora og humanistiske fag og fakulteter har det siste året blitt diskutert i mange fora, også i Akademiet. Den 23. april i år ble det avholdt et dagsseminar i Akademiet om Humaniora i dag - egenart, status og utfordringer. Seminaret ble arrangert av gruppe II (kulturfag og estetiske fag) og ledet av gruppelederen, professor Lena Liepe (bildet), Akademiets visepreses, professor Kirsti Strøm Bull, åpnet seminaret. Det var tre hovedinnlegg ved seminaret, som ble avsluttet med en paneldebatt ledet av Akademiets styremedlem professor Ingvild Sælid Gilhus, og der foruten de tre foredragsholderne også professor Petter Aaslestad, NTNU (lederen av NFRs SAMKUL-program, og prodekan for forskning ved HF, UiO, Einar Lie deltok. De tre hovedinnleggene er nå tilgjengelig som PDF.

Leder for seminaret Lena Liepe. Leder for seminaret Lena Liepe.

Hovedinnleggene var ved professor Camilla Serck-Hanssen, førsteamanuensis Dag Haug og professor  Olav Gjelsvik, alle ansatt ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

De belyste forskjellige aspekter av humaniora fra forskjellige ståsteder. Blant deltagerne på seminaret var det enighet om at innleggene fortjente større spredning. Akademiet har valgt å legge de tre innleggene og Kirsti Strøm Bulls åpningsord,  ut på sine hjemmesider:

Les hovedinnleggene samt innledning ved Kirsti Strøm Bull (PDF)

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS