Hjem

Den vanskelige virkeligheten

Professor Toril Moi fra Duke University holder foredrag med tittelen "Det vanskelige ved virkeligheten: Om språk og oppmerksomhet i litteraturen og filosofien" på Vitenskapsakademiet torsdag 25. oktober. Møtet arrangeres av Akademiets historisk-filosofiske klasse og er åpnet for alle. Før foredraget holder Arvid O. Vollsnes minnetaler over Nils Grinde og Finn Benestad.

Toril Moi. Foto: S. B. F. Paletz/http://www.torilmoi.com/Toril Moi. Foto: S. B. F. Paletz/http://www.torilmoi.com/

Sammendrag: I krangelen mellom scientister, som mener at kun den naturvitenskapelige metoden kan finne den absolutte sannhet, og skeptisister, som benekter at det i det hele tatt finnes absolutte sannheter, forsvinner forståelsen for at det faktisk finnes spesifikt humanistiske former for sann innsikt. Slike innsikter finnes også i litteraturen. Arbeidet med å utvikle en viss type oppmerksomhet og et språk som uttrykker det vi kan kalle et moralsk blikk på verden er helt nødvendig både for forståelsen av andre mennesker og det Cora Diamond kaller "det vanskelige ved virkeligheten." Rettssaken etter den 22. juli viste at samfunnet trenger slike innsikter.

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS