Hjem

Energi og energipolitikk i dagens turbulente Europa

Er det forbrukerne eller politikerne som påvirker energiforbruket mest? I hvilken grad styrer energipolitikken utviklingen i Europa? Er CO2-fangst og -lagring et blindspor eller kan det bidra til oppnå EUs utslippsmål? Dette er blant de spørsmålene som vil bli belyst gjennom foredrag og en oppsummerende paneldebatt på VISA-dagen som arrangeres av Det Norske Videnskaps-Akademi og Statoil 20. november.

Bjørn Jamtveit, VISTAs styreleder og Nils Chr. Stenseth, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi og styremedlem i VISTA.Bjørn Jamtveit, VISTAs styreleder og Nils Chr. Stenseth, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi og styremedlem i VISTA.

VISTA er et grunnforskningsprogram innen petroleumsforskning som gjennomføres i nært samarbeid mellom Vitenskapsakademiet og Statoil. VISTA finansierer til enhver tid omkring 20 doktorgrads- og postdoc-prosjekter innenfor områdene leting, økt utvinning, olje- og gassprosessering, miljø og bioteknologi, samt et VISTA-professorat.

VISTA-dagen arrangeres i Det Norske Videnskaps-Akademi som en årlig markering av samarbeidet og som en møteplass for aktører som er involvert i forskning og utdanning.


Program VISTA-dagen

12:45 Velkommen til Det Norske Videnskaps-Akademi v/ Nils Chr. Stenseth, VISTA-styret og preses i Det Norske Videnskaps-Akademi. Møteleder for dagen: Bjørn Jamtveit, styreleder VISTA

12:55 Dag Harald Claes, Professor i statsvitenskap, UIO, Europeisk energipolitikk - felles mål og klar strategi? Implikasjoner for Norge

13.15 Kjell Bendiksen, Forskningssjef, Institutt for energiteknikk, Har kjernekraften en fremtid etter Fukushima?

13:35 Klaus Mohn, sjeføkonom i Statoil og professor ved Handelshøgskolen på UiS, Statoils
energiperspektiv med fokus på Europas energimix

14:00 Kaffe

14:20 Ingvald Strømmen, Dekan Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU, Energi og bærekraft, bidrag fra forskning og utdanning

14:50 James Gasson, VISTA Phd UIB, Young scientists caught up in the climate and energy transition - Potentials, challenges and pitfalls

15:10
Kaffe og forfriskninger

15:40 Innledning til paneldebatt: Eystein Jansen, forskningsleder Bjerknessenteret: 2-gradersmålet: Hva slags forutsetninger må til for å nå klimapolitiske mål?

16:10 VISTA-dagen avsluttes med paneldebatt og åpen diskusjon. Debatten vil ledes av Andreas Hompland.

Etter endt paneldebatt og diskusjon blir det oppsummering av dagen ved Bjørn Jamtveit, styreleder i VISTA.

Påmelding til VISTA-dagen

Meld deg på seminaret "Energi og energipolitikk i dagens turbulente Europa" ved å sende en e-post til vista@dnva.no innen 15. november.
Tid: tirsdag 20. november kl. 12.45 - 17.00
Sted: Akademiets hus, Drammensveien 78, Oslo

 

Nettressurser

Les mer om VISTA

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS