Hjem

Museet som eksperiment

Kan Kulturhistorisk museum gjenskapes som en vitenskapelig institusjon, spør museumsdirektør Rane Willerslev i sitt foredrag på Det Norske Videnskaps-Akademi torsdag 22. november. Møtet starter kl. 18.00 og er åpent for alle interesserte.

Historisk museum i Oslo Historisk museum i Oslo

Willeslev hevder at utstillingene er nøkkelen. Utstillingsrommet skal fungere som et laboratorium for utforskning og nysgjerrighet, hvor forskning ikke bare skal formidles populært, men hvor vitenskapelig tverrfaglighet skapes og oppdages gjennom eksperimentell design og nye måter å lage utstillinger på.

Rane Willerslev startet som direktør ved Kulturhistorisk museum 1. oktober 2011. Han kom fra stillingen som professor i kunnskapens antropologi ved Universitetet i Århus. Der var han også direktør for De etnografiske samlinger ved Morsegård Museum.

Willerslev har en PhD i sosialantropologi fra Cambridge University og har sin universitetsutdannelse fra Århus og Manchester. Siden 2006 har han vært tilknyttet avdeling for antropologi og etnografi ved Aarhus Universitet.

Rane Willerslev arbeidet i 1996 for The Committee for Nature & Peoples of the North for å undersøke de sosio-økonomiske konsekvensene for urbefolkningen i Sibir. I 2003 var han nasjonal koordinator ved Dansk senter for kultur og utvikling for "the Images for Asia 2003 Festival". Han har en omfattende faglitterær og vitenskapelig produksjon bak seg. I sitt arbeid som leder av De etnografiske samlinger ved Moesgård Museum har Willerslev gjort en stor innsats for å fornye og vitalisere institusjonen.

Willerslev ble utpekt som eliteforsker to ganger av Danmarks uavhengige forskningsråd. Han holdt "the Malinowski Memorial Lecture ved London School of Economics" i 2010 som første Skandinav noensinne. I 2001 ble han tatt opp som det yngste medlemmet i Eventyrernes Klubb i Danmark.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS