Hjem

Julemøte med valg

Akademiets medlemmer skal velge representanter til styret for 2013 på møtet 6. desember. Nåværende visepreses Kirsti Strøm Bull rykker opp som preses. Fire styremedlemmer er på valg denne gangen. Valgene skjer i et lukket medlemsmøte. Det åpne møtet starter kl. 18.00 og kveldens foredragsholder er professor Øystein Elgarøy som skal snakke om "Nøytrinoer og universet".

Før foredraget holder professor Olav Gjelsvik minnetale over Knut Erik Tranøy. Professor Kåre Venn holder minnetale over Harald Bergseth.

Sammendrag

Professor Øystein Elgarøy: "Nøytrinoer og universet"

Nøytrinoene ble introdusert i 1930 av Wolfgang Pauli for å forklare et tilsynelatende brudd på loven om energibevaring i en spesiell radioaktiv prosess. Det gikk mer enn tjue år før disse elementærpartiklene ble eksperimentelt påvist. I dag vet vi ganske mye om nøytrinoene, men samtidig viser eksperimenter stadig vekk at de nekter å oppføre seg helt som forventet. Vi vet ikke hvor stor masse de har, og heller ikke hvor mange ulike typer nøytrinoer som finnes. Jeg vil forsøke å forklare hvorfor dette er viktig å vite dersom vi ønsker å forstå universet og dets historie, og hva som vil bli gjort de neste årene for å lære mer om nøytrinoene.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS