Hjem

Klimamøte om karbonkretsløpet på Akademiet

Akademiets klimautvalg, som ledes av professor Arild Underdal (bildet), inviterer til et åpent møte om karbonkretsløpet tirsdag 16. april i  Akademiets hus, Drammensveien 78. Det blir tre presentasjoner med fokus på Earth System reservoarene atmosfære, land og hav.

Carbon day - klimamøte 16. april kl 15.00 - 18.00

Hovedtittelen for møtet er Carbon day og skal handle om karbonkretsløpet. Temaet belyses ved tre korte foredrag som etterfølges av en debatt.

15:00-15:30 Rona Thompson, Norsk institutt for luftforskning (NILU):
Carbon dioxide in the atmosphere

15:30-15:45 Questions and answers

15:45-16:15 Seniorforsker Heleen de Wit, Norsk institutt for
vannforskning: The land carbon sink: weakening or strengthening?

16:15-16:45 Questions and answers

16:45-17:00 Break

17:00-17:30 Professor Christoph Heinze, Geofysisk institutt og
Bjerknessenteret for klimaforskning, UiB: Ocean carbon cycling and
climate change

17:30-18:00 Questions and answers, discussion with all

18:00 End

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS