Hjem

Yaras Birkelandpris i kjemi i 2013

Søknadsfrist: 15. mai

Yaras Birkelandpris deles i år ut for femte gang. Prisen er på 100.000 kroner og deles ut i fysikk og kjemi annethvert år. Prisen går til den PhD-avhandlingen som er best i samsvar med Birkelands forskerånd. Norske universiteter og høyskoler kan nominere aktuelle kandidater til prisen. I 2013 er det Yaras Birkelandpris i kjemi som skal deles ut.

Doktorgradsarbeider som er bedømt inntil to kalenderår tilbake kan være med i konkurransen. Vinneren kåres av en fagkomité, og avhandlingen skal vekselvis velges fra fagområdene fysikk og kjemi. Fristen for å komme med forslag er 15. mai. Utvalgskomiteen ledes av Tor Hemmingsen fra Norsk Kjemisk Selskap. Ved tildeling av prisen legger fagkomiteen vekt på at det vitenskapelige innholdet i oppgaven bidrar så langt som mulig til teknologiske gjennombrudd og innovasjon. Prisen skal fokusere på miljø og teknologi, og skape interesse for tverrfaglig forskning og utvikling.

Prisen består av 100.000 kroner og et diplom og vil bli delt ut av Yaras konsernsjef Jørgen Ole Haslestad under Birkelandforelesningen på Det Norske Videnskaps-Akademi 26. september.

- Birkelands innovative entreprenørskap førte til grunnleggelsen av det som i dag er Yara. Han var en visjonær forsker med evner utenom det vanlige og vilje til å gjennomføre. Yaras Birkelandspris ble etablert for å gi heder og ære til fremragende studenter, som i Birkelands ånd søker kunnskap – gjerne utenfor veletablerte stier – og med resultater det står respekt av, sier konsernsjef Jørgen Ole Haslestad.


Mer informasjon om prisen kan fås ved henvendelse til professor Jan Anstein Holtet, leder av Birkelandkomiteen, på e-post: j.a.holtet@fys.uio.no

  

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS