Hjem

Sokrates, språk og det "glemte" året 1813

Det er lagt opp til en variert dag når Vitenskapsakademiet inntar Litteraturhuset 27. april der det blir fokus på temaene filosofi, språk og historie.

Toralv Maurstad starter lørdagens program med å fremføre Sokrates' forsvarstale, før Eyjólfur Emilsson og Vivil Haraldsen innleder til diskusjon:  Sokrates - En folkefiende?

Foto: Eric GabaFoto: Eric Gaba

 

 

 

 

 
Thomas Hylland Eriksen og Jan Terje Faarlund innleder til paneldebatt med Ingjerd Hoem og Rolf Theil om temaet Språk og kultur - likt og ulikt.

Obligatorisk!


 

 

 

Deretter slås det et slag for det «innklemte» året 1813, med innlegg over temaet Hva skjedde i 1813? før det inviteres til spørsmål og kommentarer fra salen.

John Peter Collett: Universitetets begynnelse. De første studenter og professorer ved det Kongelige Frederiks Universitet
Ruth Hemstad: Propagandakrigen om Norge i 1813
Erling Sandmo: Hva gjorde Beethoven i 1813?
Jan Eivind Myhre: Den siste sulten. Nødsåret 1813

Obligatorisk!


En dag med Akademiet i Litteraturhuset

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

For mer informasjon se vedlagte program:

Program Litteraturhuset 27.april 2013

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS