Hjem

Økt kunnskap om Polhavet er nødvendig

Økt kunnskap om Polhavet er avgjørende for vår forståelse både av klima og ressurstilgang. Noen av Norges fremste eksperter på området var denne uken samlet på Det Norske Videnskaps-Akademi til kunnskapsutveksling og debatt. En rekke land har i løpet av de siste 20 år jevnlig hatt ekspedisjoner inn i de sentrale deler av Polhavet. Norge har ikke hatt egen vitenskapelig ekspedisjon i Polhavet de siste 116 år, mens Sverige eksempelvis har gjennomført seks ekspedisjoner siden 1996. (Foto: Sylvi Inez Liljegren/NRK)

Professor Anders Elverhøi, Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo, åpnet møtet. Foto: Ronny Setså/geoforskning.noProfessor Anders Elverhøi, Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo, åpnet møtet. Foto: Ronny Setså/geoforskning.no

Manglende kunnskap om Polhavet har sammenheng med tilgang til logistikk for operasjoner i områder med permanent isdekke. Imidlertid krever prosjekter rettet mot fundamentale faglige problemstillinger moderne og kostbar infrastruktur. Dette krever som oftest en organisasjonsstruktur basert på multinasjonale forskningskonsortier. Internasjonalt har det i lengre tid, i regi av EU, vært arbeidet med forskningsplaner og infrastruktur for Polhavet.

Arbeidet har også hatt en nasjonal forankring og en egen rapport er publisert med støtte fra Forskningsrådet: "Norsk Forskning og Aurora Borealis - en vei til ny kunnskap om Polhavet - klima, miljø og ressurser».

På grunn av økt internasjonal interesse og tilstedeværelse i Polhavet er det avgjørende at de norske forskningsmiljøene tar opp denne utfordringen. Det Norske Vitenskaps-Akademi inviterte derfor norske forskningsmiljøer til en diskusjon om hvordan vi kan bidra til økt kunnskap nasjonalt og globalt om grunnleggende prosesser og ressurser i Polhavet.

Vitenskapsakademiet ser dette som viktige innspill i arbeidet med å revidere den nåværende polarstrategi. - Vi ønsker også å se dette i et nordisk perspektiv, ikke minst på bakgrunn av våre svenske og danske kollegers store aktivitet i området, sier preses Kirsti Strøm Bull. Det er videre ønskelig å delta i arbeidet som foregår i europeisk regi, som f.eks. etablering av et felles europeisk isbryterkonsortium (ARICE, Arctic Research Icebreaker Consortium for Europe).

Nordiske polarforskere var samlet på Det Norske Videnskaps-Akademi for å utveksle informasjo om forskning i det sentrale Polhavet. Foto: Eirik Furu BaardsenNordiske polarforskere var samlet på Det Norske Videnskaps-Akademi for å utveksle informasjon om forskning i det sentrale Polhavet. Foto: Eirik Furu Baardsen
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS