Hjem

Preses tok imot nye medlemmer

Preses Kirsti Strøm Bull ønsket nye medlemmer velkomne under en mottakelse på Det Norske Videnskaps-Akademi i dag. 3. mai er Akademiets stiftelsesdag og tradisjonen tro avvikes årsmøtet denne dagen. Et av høydepunktene på årsmøtet er den høytidelige overrekkelsen av diplomene til nye medlemmer. I 2013 er det innvalgt 23 nye medlemmer; 19 norske og 4 utenlandske.

Obligatorisk!

Akademiets årsmøte starter med åpningsord ved preses Kirsti Strøm Bull. Deretter vil de nye medlemmene få sine diplomer som overrekkes av preses Kirsti Strøm Bull og generalsekretær Øivind Andersen.

På årsmøtet overrekkes også Fridthjof Nansen belønning for fremragende forskning og Fridthjof Nansen belønning for yngre forskere. Det er Gunnar Nicolaysen, styreleder for Nansenfondet og de dermed forbundne fond, som overrekker prisene.

Annethvert år utdeles også Akademiets lærerpris. Prisen som er på 50.000 kroner overrekkes av kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Etter prisoverrekkelsene vil generalsekretær Øivind Andersen presenterer Akademiets årsrapport for 2013.

Det holdes to foredrag på årsmøtet:

  • Professor Anne-Lise Seip, Universitet i Oslo:
    "P.A. Munch" (1810 - 1863"
  • Professor Kirsten Hastrup, Københamvs universitet:
    "Mennesker og klima på Grønland gjennom tidene"

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS