Hjem

Amerikansk heder til Gunhild Hagestad

Professor Gunnhild Hagestad er tildelt American Sociological Associations pris for alders- og livsløpsforskning. Bare to europeere har fått denne prisen før henne. Hagestad er professor i sosiologi ved Universitetet i Agder og associate professor ved Northwestern University i Chicago. Hun har høstet internasjonal anerkjennelse for sine bidrag til aldringens sosiologi.

Gunnhild Hagestad ble valgt inn i Det Norske Videnskaps-Akademi i 2003. Hagestad er medlem av Den historisk-filosofiske klassen; Gruppe 7: Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi). Hun var styremedlem i perioden 2005 - 2009. Akademiet gratulerer Gunhild Hagestad med den en prestisjetunge amerikanske prisen.

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS