Hjem

Variert og spennende høstprogram i Akademiet

12. september starter Akademiets høstprogram med Jan Terje Faarlunds foredrag «Engelsk er et skandinavisk språk». I et intervju med Apollon uttalte Faarlund at «Britane 'lånte' ikkje ord og omgrep frå dei norske og danske vikingane og deira etterkommarar, slik vi gjerne trur. Nei, det språket som no går under namnet engelsk, er faktisk skandinavisk». I foredraget på Akademiet vil han gå nærmere inn på forskningen som ligger bak dette utsagnet.

Arrangementene foregår i Akademiets hus og er åpne for alle interesserte med mindre noe annet er presisert. På bildet: Preses Kirsti Strøm Bull og generalsekretær Øivind Andersen.  Foto: Eirik Furu BaardsenArrangementene foregår i Akademiets hus og er åpne for alle interesserte med mindre noe annet er presisert. På bildet: Preses Kirsti Strøm Bull og generalsekretær Øivind Andersen. Foto: Eirik Furu Baardsen

19. september arrangerer Akademiet et møte i samarbeid med Det norske studentersamfunn. Temaet er Profesjonsutdanning og dannelse. Det blir foredrag ved Rune Slagstad og Gro Elisabeth Paulsen, leder i Norsk lektorlag.   

8. oktober arrangerer Akademiet et møte i samarbeid med Høyesterett. Temaet her blir Dommeren og loven - betydningen av dommerens egne vurderinger. Hovedinnledere: Erik Boe og Jens Edvin Skoghøy.

Akademisymposiet i humaniora og samfunnsfag blir arrangert 21. og 22. oktober. Temaet er Perspectives on the History of Science.

På høstprogrammet står også Birkelandforelesningen (26. september) og Nansen Minneforelesning (10. oktober). Norges Bank-seminaret arrangeres 12. november.

Det fullstendige programmet vises som vedlegg.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS