Hjem

Nominasjoner for Abelprisen 2014

Det Norske Videnskaps-Akademi åpner herved for nominasjoner for Abelprisen 2014. Både enkeltpersoner og institusjoner kan nominere kandidater. Nominasjonen skal inneholde kandidatens CV, en beskrivelse av kandidatens arbeider, samt navn på fagspesialister som kan kontaktes. Frist for å nominere kandidater er 15. september 2013.

Nominasjoner er konfidensielle og skal ikke gjøres kjent for de nominerte. Det er ikke akseptabelt å nominere seg selv. Abelprisen kan tildeles en enkeltperson eller bli delt mellom flere prisvinnere for nært relaterte fundamentale bidrag. Bare nålevende personer kan nomineres.

Nominasjonen sendes til:
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78, 0271 Oslo
Det er også mulig å nominere kandidater til Abelprisen ved å benytte det elektroniske nominasjonsskjemaet: http://forum.abelprisen.no/en/_nom/index.html?ct=1

De innkomne forslagene vil bli vurdert av den internasjonale Abelkomiteen som også selv kan foreslå kandidater. Komiteen legger fram sin innstilling for styret i Det Norske Videnskaps-Akademi som utnevner prisvinner på grunnlag av komiteens tilrådning. Akademiets preses kunngjør navnet på prisvinneren i slutten av mars 2014. 

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS