Hjem

Persontilpasset kreftbehandling tema på første formiddagsmøte

Professor Per E. Lønning snakker om persontilpasset kreftbehandling basert på genanalyse i det første formiddagsmøtet i høst for Akademiets medlemmer. Møtet arrangeres 10. september. Senere i høst blir det ytterligere tre formiddagsmøter, opplyser professor Stein Evensen (bildet) som høsten 2012 overtok ansvaret for disse treffene på Akademiet. Se vedlegg for møteoversikt.

Sammendrag:
Utvikling av resistens mot cellegift er hovedårsak til at pasienter dør av kreft. Selv om vi vet at resistens skyldes defekter i spesifikke gener i svulstene og er begynt å forstå mekanismene som ligger bak, har vi fortsatt begrenset kunnskap, sannsynligvis fordi årsaken ikke ligger på inaktivering av enkelt-gener, men defekter i «kaskader» der mange gen deltar. Ny teknologi gjør det nå mulig å sekvensere samtlige gener i en kreftsvulst; dermed kan vi få kunnskap om disse mekanismene for de ulike svulster generelt men og finne spesifikke genforandringer i den enkelte svulst som gir mulighet for individuell behandling. Samtidig risikerer man ved slike analyser å finne andre, muligens arvelige faktorer, og dette setter nye utfordringer til forskerne samt behandlerne. Per E Lønning er professor i kreftbehandling ved Universitetet i Bergen / Haukeland Sykehus og medlem i Akademiet.

Påmelding til formiddagsmøter

De som ønsker å delta på formiddagsmøtene må melde fra om dette til Akademiets sekretariat senest dagen før på tlf. 22 84 15 00  / 22 84 15 04 eller via e-post til l.t.navestad@dnva.no
Formiddagsmøtene er kun åpne for Akademiets medlemmer. 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS