Hjem

Norsk-skotsk bølgesymposium på Akademiet

Symposiet, det tredje i rekken i dette norsk-skotske samarbeidet, holdes på Det Norske Videnskaps-Akademi 16.-17. september. Det første møtet ble arrangert 14.-15. oktober 2008 på Det Norske Videnskaps-Akademi og det andre 1.-2. november 2010 på Royal Society i Edinburgh. Emnene i år er indre bølger, havbølger og tsunamier. De reflekterer aktiviteter i løpende prosjekter i forskergruppene i Norge og Skottland. Spesielt inviterte forskere fra Norge, Skottland, Storbritannia forøvrig, USA, Canada, Australia, Nederland og Sverige deltar.

Brytende indre bølge målt med lasermetode/Particle Image Velocimetry. Bølge- og PIV-laboratoriet, Universitetet i Oslo

Introduksjon

Akademiske spissmiljøer i Norge og Skottland har et felles forskningsfokus på vannbølger, spesielt indre bølger og bølger på havoverflaten, en bilateral aktivitet i levende utfoldelse og samspill.

Spesialistsymposiet er organisert som en aktivitet under samarbeidsavtalen mellom Det Norske Videnskaps-Akademi og Royal Society Edingburgh som ble signert i 2005 for å fremme økt samarbeid mellom de to nasjonalakademiene og forskningsmiljøene i de to landene.

Indre bølger, bølger på havoverflaten og tsunamier f.eks. i fjorder studeres av anvendt matematikere, fysikere, eksperter innen ingeniørfag, oseanografer og meteorologer. Forskning på indre bølger relaterer seg til studier av havsirkulasjonen og mer generelt til klimaforskning. Interesse for detaljert prediksjon av havbølger spenner fra anvendelser i offshorevirksomhet til installasjoner for fornybar energi i norske og britiske farvann. I beskyttelsesøyemed utvikler vi ikkelineære og dispersive teorier for varsling av det lokale bølgefeltet i en spesifikk posisjon (skip, plattform eller annen installasjon).
 
Symposiets hovedfokus

  1. presentere den eksisterende forskningsaktiviteten på vannbølger i de to landene
  2. kommunisere ny kunnskap til norske og skotske doktorgradsstudenter og unge forskere som arbeider på feltet
  3. utforske og initiere nytt bi- eller multilateralt forskningssamarbeid som involverer norske og skotske forskere på feltet og styrke eksiterende kryssnasjonalt samarbeid av slik aktivitet
  4. identifisere grunnleggende, anvendte og industrielle problemstillinger på vannbølger som er relevante i Norge og Skottland såvel som internasjonalt, og
  5. formidle akademisk forskningsnyvinninger til (offshore) industri.


Professor John Grue er hovedansvarlig for bølgesymposiet. Foto: Eirik Furu BaardsenProfessor John Grue er hovedansvarlig for bølgesymposiet. Foto: Eirik Furu Baardsen

Programmet består av 34 inviterte plenumsforedrag med tema: overflatebølger på havet, tsunamier fra ras og indre bølger (flest foredrag).

Foredragene omhandler matematiske, ikkelineære teorier, numeriske beregninger, resultater fra feltmålinger og laboratorieforsøk.

Mandag 16. september, fra 8:30 to 19:00, 19 foredrag.
Tirsdag 17. september, fra 8:30 to 17:00, 15 foredrag.

For detaljert program og sammendrag av foredragene se vedlegg. Her finnes også deltakerlisten.  

Foredragene er åpne. Interesserte bes kontakte Prof. John Grue (e-post: johng@math.uio.no).

 

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS