Hjem

Regjeringen foreslår støtte til Ungt Akademi

Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett for 2014 gått inn for å øke bevilgningen til Det Norske Videnskaps-Akademi med to millioner kroner. Pengene skal blant annet komme unge forskertalenter til gode gjennom opprettelsen av et Ungt Akademi.

- Det er veldig gledelig at vi nå har fått muligheten til å etablere et Ungt Akademi i Norge, sier preses Kirsti Strøm Bull. Foto: Eirik Furu Baardsen- Det er veldig gledelig at vi nå kan få muligheten til å etablere et Ungt Akademi i Norge, sier preses Kirsti Strøm Bull. Foto: Eirik Furu Baardsen

- Det ser vi som utrolig positivt og vi er svært glade for det, sier preses Kirsti Strøm Bull. - Veldig mange akademier, blant annet i Sverige og Danmark, har opprettet Ungt Akademi, derfor er det viktig at også Vitenskapsakademiet i Norge får det.  

Økningen i bevilgningen til Det Norske Videnskaps Akademi gjør det mulig å realisere ett av målene i rekrutteringplanen til akademiet. Deler av økningen skal nemlig finansiere en prosjektstilling knyttet til opprettelsen av Ungt Akademi - et vitenskapsakademi for yngre fremragende forskere, opplyser Kunnskapsdepartementet til Uniforum.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen foreslår økte bevilgninger til Det Norske Videnskaps-Akademi hvor deler av beløpet skal gå til etableringen av Ungt Akademi. Foto: Erlend Aas/NTB Scanpix

Ungt Akademi er fortsatt i støpeskjeen, men vil blant annet ha som formål å bidra til tverrfaglig utveksling, slik at unge dyktige forskere kan påvirke forskningspolitikken og ha en arena som kan gi dem en stemme i offentligheten.

- Jeg er glad for at vi på denne måten kan bidra til at de unge forskertalentene i enda større grad kan bidra som ressurspersoner inn i viktige samfunnsdebatter, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS