Hjem

Akademi-medlemmer priset for fremragende forskning

NTNU-professorene Steinar Engen og Bernt-Erik Sæther er tildelt årets Møbius, Forskningsrådets pris for fremragende forskning. Prisen, som er på én million kroner, ble overrakt av kunnskapsminister Kristin Halvorsen under Forskningens festaften i Oslo konserthus 18. september.

Prisen for fremragende forskning gikk til NTNU-professorene Steinar Engen, Institutt for matematiske fag og til Bernt-Erik Sæther, Institutt for biologi. Begge er medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen overrakte prisen.Prisen for fremragende forskning gikk til NTNU-professorene Steinar Engen, Institutt for matematiske fag og til Bernt-Erik Sæther, Institutt for biologi. Begge er medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen overrakte prisen.

Sæther og Engen får prisen for deres tverrfaglige og internasjonalt fremragende forskningsinnsats innenfor modellering av biologiske prosesser i tid og rom, for den imponerende innsatsen de har lagt ned for å sette Norge tydelig på det internasjonale forskningskartet innenfor populasjons- og bevaringsbiologi, og for etableringen av et internasjonalt høyt anerkjent forskningssenter for bevaringsbiologi ved NTNU.

Juryen peker på at Sæther og Engen gjennom et formidabelt tverrfaglig forskningssamarbeid i møtet mellom matematikk og biologi, har bidratt til å frembringe banebrytende kunnskap av stor betydning for økologisk forskning. Prisvinnerne har skapt et internasjonalt fremragende og meget produktivt forskningsmiljø, og forskningsresultatene har fått stor internasjonal oppmerksomhet.

Priser for innovasjon og formidling

Det ble også utdelt to andre priser. Forskningsrådets innovasjonspris på 500 000 gikk til Prox Dynamics AS. Den norske bedriften har utviklet verdens minste ubemannende luftfartøyer som veier bare 16 gram og kan benyttes til å overvåke og kartlegge områder på inntil én kilometer.

Forskningsrådets pris for forskningsformidling gikk til professor Jorunn Sundgot-Borgen, seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole. Juryen peker på at Sundgot-Borgen er en fremragende forsker og en svært god og aktiv formidler gjennom mange år. Hun er engasjert og uredd, og har i all sin kommunikasjon vært tydelig og klar. Gjennom en årrekke har hun vært, og er fortsatt, en av Norges mest synlige forskere i media. Formidlingsprisen er på 250 000 kroner.

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS