Hjem

Ny bok om mat fra havet

Boka "Food from the Ocean - Norway's opportunities" inneholder i redigert form, foredragene fra det felles DNVA-NTVA-NFR-møtet med samme tema fra 30. januar i år. Boka utkrystalliserer noen hovedutfordringer og konflikter i fremtidens havbruk.

Matproduksjon til havs vil bli stadig viktigere. Hva må vi gjøre i dag for at vi i også i fremtiden skal kunne høste av havets skattkammer? 
Foto: HavforskningsinstituttetMatproduksjon til havs vil bli stadig viktigere. Hva må vi gjøre i dag for at vi i også i fremtiden skal kunne høste av havets skattkammer? Foto: Havforskningsinstituttet

Kapitlet om innovasjon, skrevet av Ragnar Tveterås fra Universitetet i Stavanger, er et sted å begynne lesingen. Han dokumenterer at veksttakten ii internasjonalt havbruk avtar som følge av sykdommer og utslipp.

I kapitlet om næringskjeder skrevet av Yngvar Olsen fra NTNU får vi rede på at det ikke er nok føde i havet for fortsatt økning i globalt havbruk.

Bokas hovedbudskap er likevel at ny forskning og innovasjon kan bidra til å finne nye veier for fremtidig havbruk. Mye mer mat fra havet er sårt tiltrengt, om vi snart blir så mange som 9 milliarder mennesker på kloden.

Redaktører: John Grue (UiO) og Karl A. Almås (SINTEF Fiskeri og havbruk).

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS