Hjem

Tømte gård ved Hurdalssjøen selges

Eiendommen har vært i Tømtestiftelsens eie siden 1906, da tidligere eier donerte eiendommen til biologisk forskning. Eiendommen er brukt i forbindelse med undervisning, med overnatting for lærere og studenter. Inntektene fra salget skal settes inn i et fond der avkastningen skal gå til forskning, hovedsakelig innenfor plante- og dyrebiologi.

Tømte gård ligger ved Hurdalssjøen i Nannestad kommune.Tømte gård ligger ved Hurdalssjøen i Nannestad kommune.

Eiendommen består av tre gårdsbruk i klyngetun, som nå er slått sammen til ett gårdsbruk og selges samlet. Hvert av de tre gårdstunene består av våningshus, stabbur og driftsbygning. Tomten er på total 1198 dekar, hvorav 1103 dekar er skog.

Tømte gård ligger ved Steinsgård på vestsiden av Hurdalssjøen, nordøst i Nannestad kommune. Høyt, fritt og usjenert beliggende med mye sol og flott utsikt over Hurdalssjøen. Boligtunene ligger samlet på et platå i terrenget, i naturskjønne omgivelser. Flotte tur- og rekreasjonsområder i umiddelbar nærhet. Nannestad og Hurdal har gode jakt og fiskemuligheter, alpinbakker, og godt utviklet løypenett for langrenn. Hurdalssjøen kan tilby både bading og båtliv om sommeren.

Stiftelsen «Tømte gård» ble opprettet av Det Norske Videnskaps-Akademi etter at direktør F.O. Guldberg testamenterte eiendommen til Akademiet. Formålet var at den skulle brukes til plante- og dyrebiologiske eksperimenter. Dette formålet videreføres gjennom etableringen av det nye fondet.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS