Hjem

Yaras Birkelandpris til Jonathan Marc Polfus

Yara Birkelandspris for 2013 innen kjemi er tildelt Jonathan Marc Polfus for hans avhandling " Nitrogen in Oxides - Electrical Characterization and Computational Studies of Defect Equilibria and Electronic Structure". Prisen på 100.000 kroner og et diplom ble overrakt av Yaras innovasjonsdirektør Pierre Herben i forbindelse med Birkelandforelesningen på Det Norske Videnskaps-Akademi 26. september. Tor Hemmingsen, leder av priskomiteen, begrunnet tildelingen.

Tor Hemmingsen, leder av priskomiteen, Jonathan Polfus og Pierre Herben, innovasjonsdirektør i Yara som overrakte prisen. Foto: Eirik Furu BaardsenTor Hemmingsen, leder av priskomiteen, Jonathan Polfus og Pierre Herben, innovasjonsdirektør i Yara som overrakte prisen. Foto: Eirik Furu Baardsen

Jonathan Marc Polfus ble tildelt PhD-graden ved Kjemisk Institutt, UiO i november 2012. Arbeidet ble utført under veiledning av førsteamanuensis Reidar Haugsrud og professor Truls Nordby ved Universitetet i Oslo.

Vedtektene for Yaras Birkelandpris sier at den skal tildeles for et dr. grads arbeid utført ved et norsk universitet. Prisen fokuserer på miljø og teknologi, og skal stimulere interessen for interdisiplinær forskning og utvikling.

Resultatene fra Polfus' arbeid har et stort potensial til å bidra til mer miljøvennlige metoder for å produsere energi, og har også mulige anvendelser rettet mot utvikling av mer effektive vannrensesystemer samt til forbedring av korrosjonsegenskaper i materialer.

Innovasjon og forskning

Størstedelen av Kristian Birkelands forskning var innenfor romforskning, studier av nordlys og magnetisme. Han er kjent for sin grensesprengende og innovative forskning basert på å kombinere teoretiske og empiriske data. Mest kjent er han for utviklingen av Birkeland-Eyde prosessen med utvinning av nitrogen fra luft ved dannelse av nitrogenoksid i 3000oC plasma, som var forløperen til industriell gjødselproduksjon.

Nitrogen og oksygen er også sentrale elementer i Jonathan Marc Polfus' arbeid. Arbeidet fokuserer på løseligheten av nitrogen i oksidstrukturer som funksjon av temperatur og atmosfære betingelser, som inntil nå kun har vært studert i liten grad. Substitusjon med nitrogen forårsaker punktdefekter i oksidlaget og påvirker de funksjonelle egenskapene til strukturen. For eksempel vil nitrogen fra ammoniakk som brensel løses opp i anoden og elektrolytten i en fast-oksid brenselcelle og påvirke dens effektivitet. Nitrogen vil også kunne endre de fotokatalytiske egenskapene i et oksidlag f.eks. i et vannrensesystem.

Polfus kombinerte bruk av beregningsbaserte metoder og eksperimentelle data for å oppnå en mer komplett forståelse av de fysiokjemiske prosesser som skjer når nitrogen tilføres en oksidstruktur. Et stort antall oksider er undersøkt med beregningsbaserte metoder for å se på nitrogendefekter. Avhandlingen inneholder seks artikler som er publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter med Polfus som førsteforfatter.

Deles ut for femte gang

Yaras Birkelandpris i fysikk og kjemi ble første gang delt ut i 2009. Prisen deles ut årlig og skal alternere mellom fysikk og kjemi. Prisvinneren velges ut av en komité på fem medlemmer; to representanter fra Norsk Kjemisk Selskap - Tor Hemmingsen og Inger Reidun F. Aukrust, to representanter fra Norsk Fysisk Selskap - Per Amund Amundsen og Jan Holtet og en representant fra Yara - Per Knudsen.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS