Hjem

Matematisk toppmøte i Heidelberg

Drøyt ett år etter at samarbeidsavtalen om etableringen av Heidelberg Laureate Forum ble undertegnet på Det Norske Videnskaps-Akademi, kunne preses Kirsti Strøm Bull (bildet) under åpningen av det første matematiske toppmøtet i Heidelberg takke Dr. Klaus Tschira for hans visjon og generøsitet. Den bærende ideen var å bringe toppforskere innen matematikk og datavitenskap sammen med unge talenter. Visjonen er blitt til virkelighet.

Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Kirsti Strøm Bull. Foto: Eirik Furu BaardsenPreses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Kirsti Strøm Bull. Foto: Eirik Furu Baardsen

Det første Heidelberg Laureate Forum samlet 38 Abel-, Fields- og Turing-prisvinnere. Blant disse var Abelprisvinnerne Michael Atiyah, Endre Szemerédi og S. R. Srinivasa Varadhan. Prisvinnerne vil i løpet av arrangementet møte 200 av de mest lovende unge forskere innen matematikk og datavitenskap fra 47 land. Dr. Klaus Tschira uttaler at «for unge forskere vil det å møte de aller fremste på sitt fagfelt være både inspirerende og oppmuntrende».

Kirsti Strøm Bull pekte i sin tale på at da Abelprisen ble innstiftet, var ett av formålene nettopp å motivere barn og unge til å bli interessert i matematikk. «Vi opplever at Heidelberg Laureate Forum er etablert i samme ånd som Abelprisen, nemlig som et viktig initiativ for å inspirere neste generasjon», sa Akademiets preses Kirsti Strøm Bull.

Til stede under åpningen av Heidelberg Laureate Forum tidligere denne uken var også Helge Holden, Abelstyrets leder, og Ragni Piene som leder den internasjonale Abelkomiteen. Fra Akademiet deltok også generalsekretær Øivind Andersen og visepreses Nils Chr. Stenseth

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS