Hjem

Rettssikkerhetsprisen til Asbjørn Kjønstad

Rettssikkerhetsprisen 2013 fra Norges Juristforbund er tildelt professor dr. juris Asbjørn Kjønstad. Han får prisen for sin livslange innsats for sårbare menneskers rettssikkerhet. Prisen er på kr 50 000,- og deles ut på Juristforbundets Rettssikkerhetskonferanse 15. oktober av juryleder Pål Lorentzen.

Professor Asbjørn Kjønstad. Foto: Juristforbundet

Asbjørn Kjønstad. Foto: Juristforbundet

Juryen skriver bl.a. i sin begrunnelse for tildelingen at Asbjørn Kjønstad har i flere tiår vært Norges ledende jurist innenfor trygde-, sosial- og helserett. Som forsker, lovutreder, forfatter, foreleser, formidler og debattant har han vært en sentral premissleverandør for utvikling av sosialretten i Norge.

Prisvinnerens lange virke ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo har bidratt til å løfte og utvide fagdisiplinen sosial- og trygderett som en vital del av jussen. I en tid da velferdssamfunnets støtteordninger har vært i kraftig vekst, har det vært helt nødvendig å forsterke rettsikkerhetsperspektivet.

Prisvinneren har lost studenter, politikere, beslutningstakere og mange andre gjennom et utall juridiske utfordringer knyttet til velferdssamfunnet. Han har som formidler i sterk grad bidratt til å skape forståelse for reglene  og ikke minst de rettssikkerhetsutfordringer som reises.

Kjønstads virke preges av å se de som sliter, det være seg de trygdede, barna eller de skadede. Kjønstad har løftet jussens potensiale for utsatte grupper; de som har rett, men som ikke får rett. Slik har han bidratt til å gi rettsikkerhet til grupper som sjelden når frem i det offentlige ordskiftet.

Juryens sammensetning og begrunnelse

Asbjørn Kjønstad er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og har blant annet sittet i Akademiets menneskerettighetsutvalg.

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS