Hjem

Kristine Bonnevie og eugenikken

Utgangspunktet for møtet er den norske debatten om eugenikk, rasehygiene og arvehygiene fra begynnelsen av 1900-tallet og fram til 2. verdenskrig. Innledninger ved professor Dag Olav Hessen og forsker Jon Røyne Kyllingstad. Møtet arrangeres 17. oktober av Akademiets HF-klasse og er åpent for alle interesserte.

Sammendrag
Utgangspunktet for møtet er den norske debatten om eugenikk, rasehygiene og arvehygiene fra begynnelsen av 1900-tallet og fram til 2. verdenskrig. Hvem var involvert i denne debatten, hvilke standpunkter ble forfektet, og hva er historiens dom over norske akademikere i denne debatten.

Debatten har vært reist før, men er denne gang foranlediget av fjorårets
markering av Kristine Bonnevie som Norges første kvinnelige professor (1912). Hun var en sentral person i det norske arvelighetsmiljøet, og en viktig aktør også internasjonalt, og hennes rolle både i eugenikkdebatten både nasjonalt og internasjonalt er av historisk interesse.

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS