Hjem

Er det noen sammenheng mellom kronisk utmattelsessyndrom (ME) og flåttbitt?

Kan det påvises en reell sammenheng mellom kronisk utmattelse/ME (myalgisk encefalomyelitt) og flåttbitt (borreliose), eller er det en medieskapt "hype"? Professorene Per Brandtzæg (OUS/UiO) og Vegard Bruun Wyller (Ahus/UiO) inviterer til et åpent møte på Det Norske Videnskaps-Akademi 28. oktober der dette spørsmålet belyses gjennom foredrag og en avsluttende debatt.

Kan det være en sammenheng mellom kronisk utmattelsessyndrom og flåttbitt? (Illustrasjonsfoto)
Jennifer Burrell / Masterfile / NTB scanpixKan det være en sammenheng mellom kronisk utmattelsessyndrom og flåttbitt? (Illustrasjonsfoto) Jennifer Burrell / Masterfile / NTB scanpix

Bakgrunn for symposiet

Diagnostiske og behandlingsmessige problemer med de tilstandene som skal omtales på symposiet, har skapt uro i befolkningen og til dels misnøye med helsevesenet. Det er et problem at det patofysiologiske grunnlaget for kronisk utmattelse/ME er usikkert og neppe ensartet.

Symptomene ved kronisk borreliose kan minne om en ME-tilstand; men det å sette navn på en på en usikker tilstand, gjør oss ikke klokere. Dette er uklare tilstander både for vitenskapen og for allmenheten, og de som rammes er ofte i en svært vanskelig situasjon.

Symposiet tar sikte på å belyse tilstandene ut fra det kunnskapsgrunnlaget som eksisterer med forskjellige synsvinkler.

Hver foredragsholder får 20 minutter etterfulgt av 5-10 minutter til oppklarende spørsmål. Det blir en avsluttende fellesdiskusjon på ca. 30 minutter.

PROGRAM

Dr. Sidsel Kreyberg (Oslo):
Innledende betraktninger omkring ME som klinisk fenomen

Prof. Per A. Bodal (UiO):
Et nevrobiologisk perspektiv på kronisk utmattelse

Prof. Nina Langeland (UiB):
Kronisk utmattelse som følge av infeksjoner

Overlege Øystein Fluge/prof. Olav Mella (Haukeland sykehus, UiB): Erfaring fra medikamentell intervensjon hos voksne ME pasienter. Mulige sykdomsmekanismer

Overlege Randi Eikeland (Sørlandet sykehus, Kristiansand):
Kronisk borreliose - er en sammenheng med ME reell eller medieskapt "hype"?

Prof. Vegard Bruun Wyller (UiO):
Sykdomsmekanismer ved CFS/ME hos ungdom - resultater fra NorCAPITAL-prosjektet

Symposiet arrangeres av Gruppe 7 (Medisinske fag) og Gruppe 6 (Cellebiologi og molekylærbiologi) i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Arrangementet som er åpent for alle interesserte vil foregå iAkademiets hus, Drammensveien 78, 28. oktober 2013, kl. 17:30-21:00. Det serveres kaffe fra kl. 17.00.

 

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS