Hjem

Abelpriskunngjøring og Abelkveld på Litteraturhuset

25. mars kl. 12 kunngjør preses Kirsti Strøm Bull hvem som tildeles Abelprisen for 2015, direkte fra Det Norske Videnskaps-Akademi.

Se kunngjøringen her

Feiringen av Abelprisvinneren forsetter på Litteraturhuset kl. 18. Her har NRKs programleder Torkild Jemterud satt sammen et kompetent panel for en diskusjon om matematikk og Abelprisvinneren i programmet "Abels Tårn". Panelet består  av Jo Røislien, Kristina Rognlien Dahl og Nils Henrik Risebro. I tillegg vil Cédric Villani og Alex Bellos medvirke.

Kl.12 : Kunngjøring
Etter den offisielle kunngjøringen vil John Rognes, som leder den internasjonale Abelkomiteen, begrunne valget av prisvinner.
Den britiske journalisten og forfatteren Alex Bellos holder den populærvitenskapelige presentasjonen av prisvinnerens arbeid. Bellos studerte matematikk ved Oxford University. Han har skrevet bøkene «Alex's Adventures in Numberland» (2010) og «Alex Through the Looking-Glass» (2014), begge om matematikk. Han skiver også en matematikkblogg for avisen the Guardian, hvor han tidligere var utenrikskorrespondent. Alex Bellos er også kjent fra radio og tv som vitenskapsformidler.
Prisen på seks millioner kroner deles i år ut for 13. gang. Hans Majestet Kong Harald overrekker Abelprisen under en høytidelig seremoni i Universitetets Aula 19. mai.

Fra venstre: Kirist Strøm Bull, John Rogness og Alexander Bellos. Fra venstre: Kirsti Strøm Bull, John Rognes og Alex Bellos.

Kl 18: Abelkveld på Litteraturhuset - 110% matematikk spesial
Etter kunngjøringen vil feiringen av årets Abelprisvinner fortsette på Litteraturhuset. Fra kl. 18.00 - 19.30 inviteres publikum inn i matematikkens verden. Akademiets preses Kirsti Strøm Bull ønsker velkommen til et program som omfatter blant annet en kort presentasjon av årets prisvinner ved Alex Bellos. Deretter går vi live til Paris der Cédric Villani, kjent fransk matematiker og medlem av Abelkomiteen, vil utdype valget av prisvinner.

I hoveddelen av arrangementet åpner NRKs forskningsjournalist Torkild Jemterud dørene til sitt Abels tårn med sendingen 110% matematikk spesial . Her har han fylt tårnet med et knippe fremragende matematikere for å diskutere årets Abelprisvinner, og for å finne sannheten om hva matematikk er.

Panelet består av Jo Røislien, Kristina Rognlien Dahl og Nils Henrik Risebro.

F.v: Forskningsjournalist og programleder Torkild Jemterud, matematiker og Siffer-programleder Jo Røislien, stipendiat innen stokatisk analyse Kristina Rognlien Dahl, matematiker Nils Henrik Risebro, journalist og forfatter Alex Bellos og matematiker og Abelkomitémedlem Cédric Villani.F.v: Forskningsjournalist og programleder Torkild Jemterud, matematiker og Siffer-programleder Jo Røislien, stipendiat innen stokatisk analyse Kristina Rognlien Dahl, matematiker Nils Henrik Risebro, journalist og forfatter Alex Bellos og matematiker og Abelkomitémedlem Cédric Villani.

.

Live webcast

Se kunngjøringen direkte på abelprisen.no

Kunngjøringen er åpent for alle interesserte. Dørene åpen kl. 11.30. Fram til kunngjøringen blir det en mottakelse med enkel servering.

Abelkveld på Litteraturhuset

Abels Tårn: 110% matematikk spesial
- En lenestolsdiskusjon om årets Abelprisvinner og sannheten om matematikk

Tid: 18.00 - 19.30
Rom: Wergeland

Gratis


Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS