Hjem

Nansen Minneforelesning

Utforskning av Polhavet på drivisens premisser

12. oktober holder Yngve Kristoffersen Nansen Minneforelesning på Det Norske Videnskaps-Akademi om utforskning av Polhavet på drivisens betingelser. Han vil ta for seg både vitenskapelige, teknologiske og mentale utfordringer i et hundreårsperspektiv. H.M. Kong Harald vil være til stede under arrangementet.

Tidligere samme dag avholdes Nansen Neuroscience Lecture. Foredraget Strange synapses - implications for biology, disease and therapy holdes av Bernardo Sabatini ved Harvard Medical School.

Nansen Minneforelesning

"Utforskning av Polhavet på drivisens premisser:
 Vitenskapelige, teknologiske og mentale utfordringer i et hundreårsperspektiv"

Yngve Kristoffersen ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen.Yngve Kristoffersen ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen.

Drivisen er en naturlig plattform for forskningsaktivitet i Polhavet, spesielt i den delen som ikke er tilgjengelig for forskningsisbrytere.  I dag vet vi at Polhavet består av to dyphavsbassenger adskilt av en undersjøisk fjellkjede av dimensjoner som overgår Alpene i Europa. Forskningen bygger videre på Nansen sine observasjoner av isdekket og vannmassene, men har nå et betydelig fokus på klima og endringer i fysiske miljøforhold på tids-skalaer som spenner fra dekader til ti-talls millioner år. 118 år etter FRAM-ferden representerer FRAM-2014/15 ekspedisjonen en vellykket introduksjon av ny teknologi for å møte de logistiske utfordringene fra et isdekke i endring.

Nansen Neuroscience Lectures

Kl. 11.30 -13.00 | Vitenskapsakademiet | Åpent møte | Kaffe, forfriskninger

Foredragsholder:  Bernardo Sabatini, Harvard Medical School

Strange synapses - implications for biology, disease and therapy

Obligatorisk!

 Les mer om arrangementet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS