Hjem

Gledelig jul!

Julehilsen fra Akademiets preses

Gledelig jul!
Jeg vil ønske alle akademimedlemmer, akademiets ansatte og samarbeidspartnere en riktig god jul!

Min tid som preses går ut nå til nyttår. Jeg vil takke for fire stimulerende og interessante år i presidiet. Det har vært et privilegium å lære Akademiet og dets virksomhet å kjenne som visepreses og preses.  Nå overlater jeg stafettpinnen til Ole M. Sejersted, og jeg vil takke ham og generalsekretær Øivind Andersen for godt samarbeid i presidiet i året 2015.

Takk for meg
Kirsti Strøm Bull
Preses

 

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS