Hjem

Nyttårshilsen fra Akademiets nye preses

Godt nytt år! Sammen med det nye styret gleder jeg meg til å ta fatt på et år med mange viktige oppgaver for Akademiet. Samtidig vil jeg takke avgående preses Kirsti Strøm Bull og det gamle styret for stor og viktig innsats i året som er gått.

Et akademi for fremtiden
I 2016 er det mange utfordrende forskningspolitiske temaer å ta fatt i. Først ut er en «humanioramelding» som KD arbeider med. Vi vil arrangere flere seminarer og møter om utvalgte temaer under samletittelen «Forskning som samfunnsoppdrag».

Det er en økende oppmerksomhet rundt akademiets internasjonale engasjement. Det er viktig å delta aktivt både for å fremme en europeisk «policy for science», men også å bidra til «science for policy» på europeisk og nasjonalt nivå.

I 2016 deler vi ut både Abel- og Kavlipriser. Det er store og viktige arrangementer for Akademiet.

Etter 158 år med uforandrede statutter skal vi i 2016 gjennomføre valg av nytt styre etter ny ordning. De nye statuttene mener jeg vil styrke Akademiet.

I 2016 vil Akademiet for yngre forskere starte opp sin virksomhet. Det ser jeg fram til med glede og vil gjerne støtte opp der jeg kan. Et større engasjement fra yngre forskere er særdeles velkomment.

I 2016 skal vi pusse opp og rehabilitere møterommet. Det blir viktig å finne en god løsning så vi får et tidsmessig lokale, men tar vare på rommets karakter og historie.

 

Ole M. Sejersted

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS